Know-how ontwikkeling

Know-how ontwikkeling

Niets verandert zo snel als de wereld om ons heen. Inclusief wet- en regelgeving!

Heb jij het juiste gereedschap om iedere klus te klaren?

Zowel nationaal als internationaal (Brussel) wordt met grote regelmaat nieuwe wet- en regelgeving voorbereid. Ook worden bestaande regels genuanceerd in jurisprudentie. Die nieuwe regels hebben gevolgen. Gevolgen voor modellen, voor toelichtingen en voor de vraag wat wel en niet (meer) mag.

Om je cliënten op een juiste manier te kunnen adviseren is het van groot belang dat nieuwe regels, jurisprudentie en nieuwe standpunten verwerkt worden in jouw know-how bestand.

Het up to date houden van je know-how is van levensbelang voor jouw kantoor.

Daar komt bij dat op veel kantoren een deugdelijk basisbestand nog wel eens ontbreekt. Dat is zonde! Een goed know-how bestand bespaart veel tijd en verkleint de kans op claims en/of foute advisering.

OrangeFox kent het belang van een goed know-how bestand en helpt graag mee met het opzetten én het onderhouden ervan.