hjvb3

Hubert-Jan van Boxel (1968) studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg (propedeuse) en de Universiteit van Leiden (doctoraal).

Na zijn afstuderen (1992) werkte hij bij diverse grote kantoren in de secties Ondernemingsrecht en Mergers & Acquisition. In 1999 werd hij benoemd tot (destijds jongste) notaris.

Binnen de grote kantoren heeft hij zich altijd bezig gehouden met ondernemingsrecht in brede zin.

Naast zijn werk in de praktijk heeft Hubert-Jan veel tijd besteed aan wetenschappelijke activiteiten. Behalve enkele tientallen publicaties in wetenschappelijke- en praktijkgerichte boeken en tijdschriften is hij als docent verbonden geweest aan vele opleidingsinstituten waaronder de Radboud Universiteit Nijmegen, de Beroepsopleiding notariaat, het Nederlands Instituut voor Kennismanagement en de Grotius-opleiding. Ook was hij hoofddocent van de interne opleiding rechterlijke macht.

Voorts was hij lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. Deze Commissie –die een samenwerkingsverband is van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Orde van Advocaten- volgt alle ontwikkelingen in wetgeving op het gebied van het ondernemingsrecht en effectenrecht in Europees en nationaal verband. De Commissie brengt advies uit over nieuwe wetsontwerpen of wetsvoorstellen aan de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Financiën, of aan het parlement.

In 2011 Promoveerde Hubert-Jan aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift: ‘Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht’.

Sinds enkele jaren is hij zelfstandig en werkzaam als adviseur, fusie- en overnamebegeleider, CLO en interimjurist. Als flex-jurist is Hubert-Jan verbonden aan diverse advocaten- en notariskantoren.